Miriam Stendal Boulos er foredragsholder, litteraturformidler og forfatter

Miriam Stendal Boulos er utdannet litteraturviter og har over 20 års erfaring som foreleser, foredragsholder og litteraturformidler. Hun tok i 1996 doktorgraden med en avhandling om J.M.G. Le Clézios forfatterskap og utga i 1999 boken Chemins pour une approche poétique du monde. Le roman selon J.M.G. Le Clézio. I 2016 utga hun boken Lykke og eksil. Om Rune Christiansens forfatterskap. Våren 2020 utkommer romanen Silkehjelm. Miriam er bosatt i Bærum.

Om meg

Etter en cand.philol.grad i 1992 med fagene nordisk og fransk og en hovedfagsoppgave om Georges Perecs forfatterskap, tok jeg doktorgraden i fransk litteratur i 1996 med en avhandling om J.M.G. Le Clézios forfatterskap. Jeg ble tilkjent førsteamanuensiskompetanse i 1997. 

Jeg har over 20 års erfaring som foreleser, foredragsholder og litteraturformidler, samt seks års erfaring som samtaleleder i bokbad.

De siste årene har jeg også holdt foredrag for mennesker i tapsbearbeidelsesprosess.

Jeg har utgitt bøkene Chemins pour une approche poétique du monde. Le roman selon J.M.G. Le Clézio (1999) og Lykke og eksil. Om Rune Christiansens forfatterskap (2016), samt vært redaktør for Den franske og franskspråklige roman etter 1950 (2005).

Våren 2020 utga jeg romanen Silkehjelm på Vigmostad & Bjørke forlag.

 

Som litteraturformidler har jeg hatt oppdrag fra:

Det norske teatret

Litteraturhuset i Oslo

Litteraturhuset i Bergen

NRK

Cappelen Damm forlag

Forlaget Oktober

Litteraturfestivalen i Bø

 

Som foredragsholder har jeg hatt oppdrag fra:

Universitet i Oslo

Det franske kultursenter

l'Alliance française

Université de Versailles Saint-Quentin

l’Association des lecteurs de J.M.G. Le Clézio

Pensjonistuniversitetet

HLF Briskeby kompetansesenter

 

I perioden 1994-2003 var jeg foreleser og sensor ved Universitetet i Oslo, der jeg underviste i fransk samtidslitteratur, litterær tekstanalyse, oversettelse, tekst og kontekst, romanteori. All undervisning foregikk på fransk.

Jeg har jobbet som lektor i fagene norsk og fransk ved Valler videregående skole (2008 –2015), Nadderud videregående skole (2007 – 2008) og Eiker videregående skole (1994 –2001).

Siden 2011 har jeg drevet litteraturbloggen Lesende skrivende