Foredrag: "Vennene langs veien – Om romanen Silkehjelms tilblivelse"

15. september, 2020

Tirsdag den 15. september holder jeg foredrag på Bærum Bibliotek om romanen Silkehjelms tilblivelse. Jeg forteller om vennene langs veien, de litterære støttespillerne underveis, fordi det å skape en tekst ofte er en lesende skrivende prosess. Jeg forteller hvorfor jeg opplever rytmen som grunnleggende i all tekstskapning med utgangspunkt i et sitat av Le Clézio, hva som rystet meg og forløste noe under lesningen av Duras og Perec, hva som befestet min tro på litteraturen hos Vaage og Kundera, om Sarrautes emosjonelle in medias-res-teknikk og om hva Ernaux og Cusk lærte meg om jeg-fortellerens forløsende kraft når den gestalter et vi-perspektiv. Jeg snakker om en karakters motstrebende tilsynekomst, om balansen mellom poetisk foredling og realisme i skildringen av noe smertefullt og skjørt, og ikke minst om hvordan min oppvekst som barn av terapeuter på Modum Bad har formet mitt syn og min tro på litteraturen.

Foredraget blir strømmet på arrangementets Facebookside.