Jeg har mange års erfaring som foredragsholder for ulike oppdragsgivere. Siden 2000 har jeg holdt foredrag om fransk og norsk litteratur generelt, om forfatterskapet til J.M.G. Le Clézio spesielt, men også om bruk av skjønnlitteratur i språkundervisning . I de senere årene har jeg utviklet og holdt foredrag for mennesker i tapsbearbeidelsesprosess.

Å ta eierskap til egen historie  – selvomsorg og gjenerobret verdighet ved tapserfaring er et foredrag der jeg tar utgangspunkt i menneskets universelle behov for å fortelle historier for å finne sammenheng og forholde seg til verden, i hvordan vi næres av andres historier når vi forteller vår egen. Jeg ønsker å anskueliggjøre erkjennelsesetapper knyttet til tapsopplevelse, slik at den felleseksistensielle erfaringen synliggjøres og åpner rom for å dele, og på den måten motarbeider ensomhet og fremmedgjøring. Begrepet speiling står sentralt i min visjon for den forsoningsprosessen man må gjennom ved et tap. Derfor bruker jeg skjønnlitterære eksempler på hvordan man kan fortelle om et tap for å forsones og befeste en identitet; de skal være en utvidelse og en bekreftelse av den menneskelige erfaringen. Ved å bruke kvalitetslitteratur som speiler den tapsrammedes erfaring, ønsker jeg å gi en estetisk opplevelse som gir nærvær til den smertefulle erfaringen, og gjennom dette tilfører en opplevelse av lindring og verdighet. De skjønnlitterære eksemplene vil også kunne vise hvordan historien om et tap kan transformeres fra å være historien om en oppsmuldring, et fall, fratatt mening, til å bli historien om overskridelse og mestring, befestet identitet og verdighet. Foredraget ble første gang holdt under et tverrfaglig seminar om mestring av hørselstap ved HLF Briskeby kompetansesenter i 2014 og senere brukt i omarbeidede versjoner under rehabiliteringskurs for hørselshemmede og tinnitusrammede ved samme sted.