Fra lanseringen av Lykke og eksil på Litteraturhuset den 6. juni

13. desember, 2016

Her finner du et redigert videoopptak med noen glimt fra lanseringen av Lykke og eksil på Litteraturhuset i Oslo den 6. juni 2006. Innledningsvis i samtalen forteller jeg om hvordan jeg startet arbeidet med Lykke og eksil i 2012 med å gjennomgå kritikken av Christiansens forfatterskap fra 1986 til i dag, anmeldelse for anmeldelse, en spennende tidsreise. Under dette arbeidet slo det meg at noen egenskaper ved forfatterskapet virket underkommunisert i kritikken: lekenheten, den gavmilde intertekstualiteten og spesielt den grunnleggende humanismen som gjennomsyrer hele forfatterskapet. Ønsket om å løfte frem og anskueliggjøre disse egenskapene ved forfatterskapet utgjorde mye av drivkraften i bokprosjektet mitt.