Litteratur på Blå inviterer til en kveld om Nathalie Sarrautes forfatterskap

26. september, 2016

Nathalie Sarraute, Rune Christiansen og tropismen - 27. september klokken 19:00 til 22:00

Litteratur på Blå, Brenneriveien 9c

Nathalie Sarraute (1900-1999) har vært en viktig litterær skikkelse,både sett i forlengelse av modernismen til Woolf og Joyce og som en del av nyromanbevegelsen. I Norge har flere av hennes verk blitt oversatt til norsk og hun blir stadig reaktualisert, senest med utgivelsen _Storm i et vannglass: Nøkler til Nathalie Sarrautes forfatterskap_ skrevet av Elin Beate Tobiasson og utgitt på Solum Forlag.

Sentralt i forfatterskapet til Sarraute står begrepet tropisme. I forordet til den norske oversettelsen av "Mistankens tidsalder" skriver oversetter Bente Christensen om tropismebegrepet: «Tropismer er et uttrykk hentet fra biologien, der det betegner bevegelser hos planter i en retning som er bestemt av ytre påvirkninger. Påvirkningene kan gi en såkalt positiv reaksjon, der plantene strekker seg mot påvirkningskilden, eller en negativ reaksjon, der planten trekker seg tilbake. Dette bruker Nathalie Sarraute som et bilde på det som skjer i kommunikasjonen mellom mennesker, under overflaten, under det sosiale ferniss og de åpent uttalte ord.»

Denne samtalen vil kretse rundt Sarrautes tropismebegrep, for å komme tettere inn på Sarratues forfatterskap og som en forbindelse til
forfatterskapet til Rune Christiansens. Til denne samtalen har vi invitert skjønnlitterær forfatter Rune Christiansen, litteraturviter og forfatter Miriam Stendal Boulos og oversetter Bente Christensen. Samtalen vil bli ledet av Litteratur på Blås redaksjonsmedlem Julia Wiedlocha. I tillegg til å gå i dybden på enkelte verker av Sarraute vil også se på Rune Christiansens forfatterskap - i lys av nettopp begrepet tropisme.

Les mer her

Klikk her for å se arrangementets Facebookside