Å utvikle gehør for sitt eget ved å lese andre

20. desember, 2016

Her kan du lese intervjuet jeg hadde med Dagsavisen Fremtiden i forbindelse med lanseringen av Lykke og eksil i juni. Ingressen speiler godt bokens prosjekt. Historien om hvordan en forfatter utvikler gehør for sitt eget ved å lese andre er nemlig bokens hovedanliggende. Det er åpenheten, lekenheten og den gavmilde intertekstualiteten i Rune Christiansens forfatterskap jeg har ønsket å løfte frem, forfatterskapets mange inviterende gester til leseren til å oppdage hvilke muligheter som finnes i litteraturen: til å oppleve gjenklang i møte med et annet menneskes ord og slik mette et uuttalt savn, til å sette egne erfaringer og persepsjoner opp mot andres og slik innse at vi ikke er alene i ensomheten. Dette gjør den lekne, generøse og inviterende intertekstualiteten i forfatterskapet til et grunnleggende humanistisk anliggende.