Å utvikle gehør for sitt eget ved å lese andre

Her kan du lese intervjuet jeg hadde med Dagsavisen Fremtiden i forbindelse med lanseringen av Lykke og eksil i juni. Ingressen speiler godt bokens prosjekt. Historien om hvordan en forfatter utvikler gehør for sitt eget ved å lese andre er nemlig bokens hovedanliggende. Det er åpenheten, lekenheten og den gavmilde intertekstualiteten i Rune Christiansens forfatterskap jeg har ønsket å løfte frem, forfatterskapets mange inviterende gester til leseren til å oppdage hvilke muligheter som finnes i litteraturen: til å oppleve gjenklang i møte med et annet menneskes ord og slik mette et uuttalt savn, til å sette egne erfaringer og persepsjoner opp mot andres og slik innse at vi ikke er alene i ensomheten. Dette gjør den lekne, generøse og inviterende intertekstualiteten i forfatterskapet til et grunnleggende humanistisk anliggende.

Fra lanseringen av Lykke og eksil på Litteraturhuset den 6. juni

Her finner du et redigert videoopptak med noen glimt fra lanseringen av Lykke og eksil på Litteraturhuset i Oslo den 6. juni 2006. Innledningsvis i samtalen forteller jeg om hvordan jeg startet arbeidet med Lykke og eksil i 2012 med å gjennomgå kritikken av Christiansens forfatterskap fra 1986 til i dag, anmeldelse for anmeldelse, en spennende tidsreise. Under dette arbeidet slo det meg at noen egenskaper ved forfatterskapet virket underkommunisert i kritikken: lekenheten, den gavmilde intertekstualiteten og spesielt den grunnleggende humanismen som gjennomsyrer hele forfatterskapet. Ønsket om å løfte frem og anskueliggjøre disse egenskapene ved forfatterskapet utgjorde mye av drivkraften i bokprosjektet mitt.